Aktualności - Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

Aktualności

Aktualności


III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot - 27.IV.2012 r.

Publikacje z Konferencji:

Opr. zbior. pod red. P. Antonowicza, Zarządzanie i Finanse. Journal of Managament and Finance, Vol.10, nr 1/1, Sopot 2012, s. 1-570 [ISSN: 2084-5189]

Opr. zbior. pod red. A. Antonowicz, Zarządzanie i Finanse. Journal of Managament and Finance, Vol.10, nr 1/2, Sopot 2012, s. 1-607 [ISSN: 2084-5189]

Opr. zbior. pod red. A. Antonowicz, Zarządzanie i Finanse. Journal of Managament and Finance, Vol.10, nr 1/3, Sopot 2012, s. 1-593 [ISSN: 2084-5189]

Opr. zbior. pod red. P. Antonowicza, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w zmiennym otoczeniu, Wyd. UG, Sopot 2012, s. 1-237 [ISBN: 978-83-7326-890-6]

W dniu 27 kwietnia 2012 r. odbyła się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców z cyklu "Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw - teoria i praktyka".

W tym roku inicjatywa KNEPO Business Club, funkcjonującego przy Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw spotkała się z wyjątkowo dużym zainteresowaniem środowiska naukowego. Przekazanych do publikacji, po pozytywnych recenzjach, zostało 170 artykułów (łącznie ponad 2.000 stron), napisanych przez przedstawicieli 55 uczelni wyższych z Polski.

Tegoroczna Konferencja została zorganizowana dzięki wspaniałej współpracy zespołu KNEPO Business Club, w skład którego weszli: Piotr Szreder (Prezes KNEPO BC), Łukasz Szarmach, Katarzyna Cichowska, Agnieszka Depta, Kamila Kempińska oraz Anna Czarnecka. Ich poświęcenie, ambicja i konsekwencja sprawdziły się na każdym etapie działań organizacyjnych.

Z wyjątkowym zaangażowaniem, w pełni oddani projektowi, spotykaliśmy się wieczorami w zaciszu opustoszałych już murów naszej Uczelni, by wyznaczać kolejne cele, weryfikować dotychczasowe działania i korygować wcześniej wyznaczoną strategię (...)

Bardzo dziękuję Wam za nieocenioną pomoc przy realizacji projektu.

dr Paweł Antonowicz
Opiekun KNEPO Business Club
Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców - 12.III.2010 r.
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 12.III.2010 r.

W dniu 12.03.2010 r. w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym WZR UG odbyła się Konferencja: "Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw - teoria i praktyka”. Projekt ten stanowi efekt pracy zrealizowanej przez Zespół KNEPO Business Club w składzie: Agata Chyziewicz, Karolina Bagińska, Małgorzata Tomczyk, Emilia Zajączkowska oraz Marcin Konkel. Im też składam szczególne podziękowania i wyrazy uznania za poświęcenie bezcennego czasu oraz wyjątkowe zaangażowanie w projekt, którego efektem jest dwutomowa, łącznie ponad 940-stronicowa publikacja konferencyjna.


Paweł Antonowicz (red.): "Innowacyjne strategie kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw", Wyd. FRUG, Sopot 2010, s. 1-469, [ISBN: 978-83-7531-138-9]
Intuicja oraz wyczucie w biznesie, stanowiące pochodną efektu doświadczenia i wrażliwości na nowe trendy oraz kierunki działań strategicznych, muszą uzupełniać posiadaną i stale aktualizowaną wiedzę. Mam nadzieję, że niniejsza publikacja będzie dla jej Czytelników nie tylko dowodem istnienia konieczności identyfikacji i analizy kluczowych zjawisk w życiu gospodarczym, ale również pożytecznym zbiorem doświadczeń mogących stanowić inspirację oraz tło zarówno do rozważań intelektualnych, jak i praktycznych działań.
Recenzja naukowa:
Prof. UG, dr hab. Maria Jastrzębska


Alicja Antonowicz (red.): "Niematerialne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw", Wyd. FRUG, Sopot 2010, s. 1-476, [ISBN: 978-83-7531-133-4]
Obszary badawcze zaprezentowane w kolejnych rozdziałach stanowią interdyscyplinarny przegląd czynników rozwoju oraz narzędzi sprzyjających osiąganiu przewagi konkurencyjnej przez gospodarujące podmioty. Mam nadzieję, że niniejsza publikacja, z racji ważności i aktualności poruszanej w niej problematyki, spotka się z zainteresowaniem środowisk naukowych, studentów, a także przedstawicieli praktyki gospodarczej.
Recenzja naukowa:
Prof. UG, dr hab. Jan LeśniakMisja KNEPO Business Club:
Kreowanie profesjonalnej kadry menedżerskiej, promocja wśród firm wizerunku naszego Wydziału i Członków Koła, a także integracja środowiska studenckiego.

KNEPO BC współpracuje w zakresie badań marketingowych, projektów planowania strategicznego z firmami różnych branż. Jesteśmy zainteresowani współpracą w zakresie organizowania konferencji oraz warsztatów, a także wizytacją w przedsiębiorstwach o różnych profilach działalności. Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do nawiązania z nami kontaktu.
Z poważaniem
Opiekun Koła Naukowego KNEPO BC

dr Paweł Antonowicz
Uniwersytet Gdański