Projekty - Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

Projekty

Projekty


Projekty realizowane przez KNEPO BC na Uniwersytecie Gdańskim:
Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców - 12.III.2010 r.
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 12.III.2010 r.

W dniu 12.03.2010 r. w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym WZR UG odbyła się Konferencja: "Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw - teoria i praktyka”. Projekt ten stanowi efekt pracy zrealizowanej przez Zespół KNEPO Business Club w składzie: Agata Chyziewicz, Karolina Bagińska, Małgorzata Tomczyk, Emilia Zajączkowska oraz Marcin Konkel. Im też składam szczególne podziękowania i wyrazy uznania za poświęcenie bezcennego czasu oraz wyjątkowe zaangażowanie w projekt, którego efektem jest dwutomowa, łącznie ponad 940-stronicowa publikacja konferencyjna.


Paweł Antonowicz (red.): "Innowacyjne strategie kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw", Wyd. FRUG, Sopot 2010, s. 1-469, [ISBN: 978-83-7531-138-9]
Intuicja oraz wyczucie w biznesie, stanowiące pochodną efektu doświadczenia i wrażliwości na nowe trendy oraz kierunki działań strategicznych, muszą uzupełniać posiadaną i stale aktualizowaną wiedzę. Mam nadzieję, że niniejsza publikacja będzie dla jej Czytelników nie tylko dowodem istnienia konieczności identyfikacji i analizy kluczowych zjawisk w życiu gospodarczym, ale również pożytecznym zbiorem doświadczeń mogących stanowić inspirację oraz tło zarówno do rozważań intelektualnych, jak i praktycznych działań.
Recenzja naukowa:
Prof. UG, dr hab. Maria Jastrzębska


Alicja Antonowicz (red.): "Niematerialne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw", Wyd. FRUG, Sopot 2010, s. 1-476, [ISBN: 978-83-7531-133-4]
Obszary badawcze zaprezentowane w kolejnych rozdziałach stanowią interdyscyplinarny przegląd czynników rozwoju oraz narzędzi sprzyjających osiąganiu przewagi konkurencyjnej przez gospodarujące podmioty. Mam nadzieję, że niniejsza publikacja, z racji ważności i aktualności poruszanej w niej problematyki, spotka się z zainteresowaniem środowisk naukowych, studentów, a także przedstawicieli praktyki gospodarczej.
Recenzja naukowa:
Prof. UG, dr hab. Jan LeśniakDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W dniu 13 marca 2009 r. Koło Naukowe KNEPO przy Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania UG zorganizowało Konferencję dla Studentów trójmiejskich uczelni. Zaszczyciło nas w tym dniu swoją obecnością ponad 320 uczestników. Konferencja składała się z wielu paneli dyskusyjnych i części warsztatowej, które obejmowały szeroko pojętą problematykę dotyczącą przedsiębiorczości.
Celem Dnia Przedsiębiorczości było zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami przygotowywania się do rejestracji, spełnienia licznych wymogów formalno-prawnych związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, a także pozyskania dodatkowych środków na działalność i możliwości inkubacji. Prelegenci Dnia Przedsiębiorczości reprezentowali takie instytucje jak: Uniwersytet Gdański, Urząd Kontroli Skarbowej, IVO Software, Pomorski Park Naukowo Technologiczny w Gdyni, Agencja Rozwoju Pomorza, Urząd Miasta Gdyni, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Alpin-Tech. Łączna liczba Prelegentów wyniosła 9 osób. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć relacjonujących to wydarzenie.

Na stronie www.dzien przedsiebiorczosci.info znajdują się prezentacje z prelekcji wygłoszonych w Dniu Przedsiębiorczości.


Chrzest statku w Stoczni Gdynia S.A.
Zostaliśmy zaproszeni na ceremonię chrztu samochodowca Ro-Ro GLORIOUS LEADER w Stoczni Gdynia S.A., która odbyła się 29 maja 2007. Właścicielem statku jest izraelski armator Rami Ungar. Matką chrzestną została szefowa kancelarii prezydenta RP - Elzbieta Jakubik. W uroczystości udział wzięli opiekunowie oraz członkowie KNEPO BC, nie należący do Koła studenci UG, a także właściciele i pracownicy Stoczni Gdynia S.A.
Szkolenie wewnętrzne KNEPO BC
Dnia 9 maja 2007r. odbyło się szkolenie dla członków KNEPO, dotyczyło ono projektowania stron internetowych. Dowiedzieliśmy się m. in. jak przygotować i formatować teksty i grafikę, które prezentowane mają być na stronie. Poznaliśmy program Quick.cms, który ułatwia pracę nad stroną WWW. Szkolenie prowadził dr Paweł Antonowicz, pracownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
KONFERENCJA CHINY DZIŚ
Wykład "Chiny dziś" odbył sie 13 marca 2007 roku w Centrum Konferencyjnym WZR w Sopocie.
Prowadząca: Klaudyna Figaszewska mówiła o społeczeństwie Chińskim w czasie gwałtownego rozwoju gospodarczego. Zwróciła szczególną uwagę na różnice kulturowe, które mogą prowadzić do problemów w nawiązywaniu kontaktów biznesowych. Bardzo ciekawy wykład uzupełniła interesująca a czasem szokująca prezentacja zdjęć z Chin.
WYMIANA ZAGRANICZNA SOCRATES ERASMUS
Konferencja odbyła się 23 lutego 2007 roku w Centrum Dydaktyczno – Konferencyjnym przy ul. Piaskowej 9 w Sopocie. Studenci mieli okazję dowiedzieć się, na czym polega rekrutacja do programu, jak wygląda życie studentów biorących udział w wymianie oraz jakie korzyści płyną z uczestnictwa w programie Socrates Erasmus. Zaprezentowane zostały doświadczenia i wrażenia studentów, którzy uczestniczyli w programie w Niemczech, Szwecji oraz Hiszpanii.
WŁASNA FIRMA W 1,5 h
Szkolenie dotyczyło wymogów formalno-prawnych związanych z założeniem własnej działalności gospodarczej. Prowadzący: dr Paweł Antonowicz Pracownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Studenci mogli uzyskać informacje na temat kosztów związanych z założeniem własnej firmy oraz wszelkimi ulgami, jakie im się z tego tytułu należą. Warsztat miał również na celu przekazanie praktycznej wiedzy o prawidłowym wypełnianiu niezbędnych druków i formularzy umożliwiających rejestrację działalności gospodarczej.